Zodra het om echte productie gaat kunnen we ook hiervoor bij onze relaties terecht.
Alle, in de loop der jaren aangeschafte software is nog steeds up to date en ook
hebben we nog wel mogelijkheid om zelf kleine proeforders af te drukken op
een moderne Xerox docucolor en een HP- designjet.